องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก


โครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก

10 สิงหาคม 2565 อบต.ช่อผกา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก ให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชนในเขตตำบลช่อผกา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา เป็นประธานในพิธี โดยมี น.ส.สิริพร พัชนี ครูชำนาญการพิเศษ และน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากรและเป็นทีมผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้....

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผลักดันให้เยาวชนและชุมชนคนยุคปัจจุบันได้เรียนรู้สูตรน้ำพริกที่หลากหลายและเรียนรู้การปรุงน้ำพริกกินเอง ตลอดจนนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไป และยังเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไปด้วย

2023-11-20
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11
2023-08-31
2023-08-28