องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ Safety Frist ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ


โครงการ Safety Frist ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

กองสวัสดิการสังคม อบต.ช่อผกา จัดโครงการ Safety Frist ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ ให้กับสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนตำบลช่อผกา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยมีนายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านช่อผกา ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลช่อผกา และเพื่อปลูกฝังให้มีความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนต่อการใช้รถ ใช้ถนน เคารพกฎจราจรอย่างถูกต้อง

2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-07
2024-03-05
2024-03-01
2024-02-09
2024-02-02
2024-01-22
2024-01-12