องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 

 

 

 


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา นำบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ไม่ทน ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

2023-11-20
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-11
2023-08-31
2023-08-28