องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 13 พ.ค. 2565 ]
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]
11 รายงานการประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยแรก [ 10 ม.ค. 2565 ]
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]
14 รายงานการประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
21 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]
22 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]
23 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]
24 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]
25 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]
26 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]
27 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]
28 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]