องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ [ 2 พ.ย. 2564 ]
5 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ [ 17 ก.ย. 2564 ]
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ [ 2 ส.ค. 2564 ]
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]
9 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]
10 แผนการจัดซื่้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำปีงบประมาณ 2558 [ 26 ม.ค. 2559 ]
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 27 ต.ค. 2557 ]