องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]
2 รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566)ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]
3 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]
4 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]
5 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]
6 รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2566) [ 2 ต.ค. 2566 ]
7 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]
8 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]
9 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]
10 รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]
11 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]
12 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]
13 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]
14 รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมพ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566) [ 12 เม.ย. 2566 ]
15 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]
16 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]
17 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]
18 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคมพ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) [ 23 ธ.ค. 2565 ]
20 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]
22 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]
23 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา [ 16 ก.ย. 2565 ]
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 9 [ 16 ก.ย. 2565 ]
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) [ 4 ม.ค. 2565 ]
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]
35 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) [ 8 ต.ค. 2564 ]
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]
37 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) [ 9 มิ.ย. 2564 ]
38 รายงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 30 เม.ย. 2564 ]
39 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-63 [ 30 เม.ย. 2564 ]
40 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]
 
หน้า 1|2