องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตำบลช่อผกา [ 8 พ.ค. 2566 ]
2 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ [ 25 ส.ค. 2565 ]
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [ 21 ก.ค. 2565 ]
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ [ 12 ก.ค. 2565 ]
6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [ 14 มิ.ย. 2565 ]
7 รณรงค์งดสูบบุหรี่ [ 30 พ.ค. 2565 ]
8 ปราสาทหนองตาเปล่ง [ 8 เม.ย. 2564 ]
9 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]
10 แผ่นพับยาและสารเสพติดที่แพร่ในประเทศไทย [ 16 ก.ค. 2562 ]
11 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]
12 แผ่นพับยาและสารเสพติด [ 17 มิ.ย. 2562 ]
13 การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 21 ม.ค. 2562 ]
14 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 21 ม.ค. 2562 ]
15 รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]
16 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 15 มี.ค. 2561 ]
17 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]
18 การป้องกันอัคคีภัย [ 26 มิ.ย. 2560 ]
19 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 3 ก.พ. 2560 ]
20 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2560 ]
21 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]
22 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]