องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน ร้องเรียน // ร้องทุกข ์ [ 21 ก.พ. 2566 ]
2 คู่มือการปฏิบัติงาน  สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 21 ก.พ. 2566 ]
3 คู่มือปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ [ 21 ก.พ. 2566 ]
4 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน [ 28 เม.ย. 2565 ]
5 คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 10 ต.ค. 2561 ]
6 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 8 พ.ค. 2560 ]
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 พ.ค. 2560 ]