องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
ประกาศประกวดราคา
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ท่ี่ 6 [ 5 ก.ค. 2565 ]
2 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกตาแก้วหมู่ 10 [ 5 ก.ค. 2565 ]
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.(รูปตัวยู)พร้อมฝาปิด บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ 11 จากบ้านนายคำพู มลไธสง ถึงบ้านนายเวิน พรมนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2565 ]
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.(รูปตัวยู)พร้อมฝาปิด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสงบ สิงห์ทอง ถึงที่สวนนายสมหมาย เยียวรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2565 ]
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.80-003 ต.ช่อผกา – ต.เมืองฝ้าย ช่วงบ้านหนองเทา) ม. 8 บ้านหนองเทา กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (รหัส บร.ถ.80-085 บ้านช่อผกา ม.7 - บ้านบุ ม.9) บ้านช่อผกา ม. 7 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 990 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2564 ]
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกเพชรหมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2564 ]
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์พร้อมจัดหาเวที บ้านหนองบัวหลวงหมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านปราสาทเทพสถิตย์ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 ก.พ. 2564 ]
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.80-004 ต.ช่อผกา -ต.ละลวด) หมู่ 2 บ้านโคกสำโรง ต.ช่อผกา กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,560.00 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดร [ 3 ก.พ. 2564 ]
11 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหนองเทา ต.ช่อผกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 2563 ]
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(๒๕๖๒) [ 21 ธ.ค. 2561 ]
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง(๒๕๖๒) [ 13 ธ.ค. 2561 ]