องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 26 เม.ย. 2566 ]
2 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 28 เม.ย. 2564 ]
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 ต.ค. 2561 ]
4 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต [ 10 ต.ค. 2561 ]