องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ช่อผกา
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประวัติกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา [ 6 พ.ย. 2561 ]
2 โครงสร้ากองทุน [ 6 พ.ย. 2561 ]
3 แบบคำขอต่างๆของกองทุน [ 6 พ.ย. 2561 ]
4 ระเบียบข้อบังคับ [ 6 พ.ย. 2561 ]
5 เด็กแฟด ม. 7 [ 6 พ.ย. 2561 ]
6 โครงการป่ารักน้ำ ปลูกป่า [ 6 พ.ย. 2561 ]
7 ไฟไหม้ ม. 5 โคกกระหาด [ 6 พ.ย. 2561 ]
8 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา ได้มอบสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้รายนายประเสิฐ มาศจันทร์ โดยการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลช่อผกา อ [ 6 พ.ย. 2561 ]
9 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา ได้สมทบงานนมัสการหลวงพ่อชำนิจ [ 6 พ.ย. 2561 ]
10 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา มอบสวัสดิการเสียชีวิตและสวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ จ่ายสมาชิกเสียชีวิต หมู่ที่ 5 ราย รายนางสอบ ตอนโพธิ์ศรี เสียชีวิต [ 6 พ.ย. 2561 ]
11 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรชำนิ ผู้นำในชุมชนร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน กิจกรรมที่ 1 คือ การพัฒนาหมู่บ้านใน [ 6 พ.ย. 2561 ]
12 จว.บร.มาตรวจงาน [ 6 พ.ย. 2561 ]
13 จัดโครงการฝึกอบรมแปรรูปเส้นใยพลาสติก [ 6 พ.ย. 2561 ]
14 นายทองดี ปะริโต ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา ได้มอบสวัสดิการผู้ประสบภัย [ 6 พ.ย. 2561 ]
15 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขิ่ผกา Doc6 [ 6 พ.ย. 2561 ]
16 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขิ่ผกา 2561 Doc6 [ 6 พ.ย. 2561 ]
17 ม.8 พายุพัดบ้านพัง 58 [ 6 พ.ย. 2561 ]
18 ม.8 พายุพัดบ้านพัง 58 [ 6 พ.ย. 2561 ]
19 มอบทุน 2 ม.3 ด.ญ. วัชรีพร ครบุรี [ 6 พ.ย. 2561 ]
20 ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ ช่อผกา ปรับตาม คกก.นิเทศ 20 ส.ค.61 [ 6 พ.ย. 2561 ]
21 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวหลวง มีนายสวัสดิ์ ยินดีชาติ [ 6 พ.ย. 2561 ]
22 สนับสนุนของขวัญวันเด็กโรงเรียนบ้านสำโรง [ 6 พ.ย. 2561 ]
23 สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา ปลูกป่า [ 6 พ.ย. 2561 ]
24 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพัน [ 6 พ.ย. 2561 ]
25 บัญชีรายรับ กองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2560 [ 6 พ.ย. 2561 ]
26 บัญชีรายจ่าย กองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2560 [ 6 พ.ย. 2561 ]