องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]
4 การรายงานผลเพื่อจัดการความเสี่ยง-2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลชอ่ผกา ประจำปงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 31 พ.ค. 2562 ]
10 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 24 พ.ค. 2562 ]
11 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 24 พ.ค. 2562 ]
12 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน-และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 28 ก.พ. 2560 ]
13 นโยบายด้านคุณธรรม-จริยธรรม [ 28 ก.พ. 2560 ]