องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา [ 26 เม.ย. 2566 ]
2 แผนปฏิบิบัตัติกิการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท.. พ..ศ.. 2566 - 2570 [ 14 พ.ย. 2565 ]
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 [ 3 ต.ค. 2565 ]
4 แผนป้องกันการทุจริต 2562-2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]
7 รายงานผลนำแผนไปปฏิบัติ-12-เดือน-2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]
8 รายงานผลดำเนินงานตามแผน-12-เดือน-2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]
9 รายงานผลนำแผนไปปฏิบัติ-6-เดือน-2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]
10 รายงานผลดำเนินงานตามแผน-6-เดือน-2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563 รอบ6เดือน [ 25 มิ.ย. 2563 ]
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 22 มิ.ย. 2563 ]
15 มาตรการตรวจสอบการรับสินบน [ 24 พ.ค. 2562 ]