องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าปก

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าปก
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา