องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


นโยบายคุณธรรมจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว

นโยบายคุณธรรมจริยธรรม    เอกสารประกอบ

นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา