องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- 2566

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- 2566    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา