องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
ผู้พิการ


ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2567    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา