องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ 13 จากถนน คสล.ถึงโรงสูบน้ำ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2567 ]
2 ประกาศการยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบมข.2527 เพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 12 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 7 ก.พ. 2567 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระหาด หมู่ 5 (ศาลากลางหมู่บ้านถึงสวนนายแสวง ปริโต)ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 31 ม.ค. 2567 ]
4 รายงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 เพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 12 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) [ 22 ม.ค. 2567 ]
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระหาด หมู่ 5 (ศาลากลางหมู่บ้านถึงสวนนายแสวง ปริโต) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2567 ]
6 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 [ 28 ส.ค. 2566 ]
8 ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ 4 [ 11 ส.ค. 2566 ]
9 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยลงดินพร้อมเสริมหินคลุก หมู่ 8 จากถนน คสล. ถึง ตำบลหนองโดน [ 28 มิ.ย. 2566 ]
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (จากถนนลาดยาง ถึงที่นานายวอน คงพลปาน) [ 23 มิ.ย. 2566 ]
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 1 จาก คสล. ถึง โคกร้าง [ 13 มิ.ย. 2566 ]
12 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้าง คสล.หมู่ 1 (จากถนน คสล. ถึง โคกร้าง) [ 29 พ.ค. 2566 ]
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 โครงการ [ 1 พ.ค. 2566 ]
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าางก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ 7 [ 3 มี.ค. 2566 ]
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอรุณ หมู่ 11 [ 21 ก.พ. 2566 ]
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ 7 [ 16 ก.พ. 2566 ]
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ 2 [ 15 ก.พ. 2566 ]
18 ประกาศประกวดราคาจ้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอรุณ หมู่ 11 [ 7 ก.พ. 2566 ]
19 ประกาศประกวดราคาจ้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านช่อผกา หมู่ 7 [ 7 ก.พ. 2566 ]
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ 10 [ 3 ก.พ. 2566 ]
21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ 8 [ 31 ม.ค. 2566 ]
22 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ 8 [ 19 ม.ค. 2566 ]
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ 10 [ 19 ม.ค. 2566 ]
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน(กองช่าง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 [ 3 พ.ย. 2565 ]
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 [ 3 พ.ย. 2565 ]
27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 [ 20 ต.ค. 2565 ]
28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 [ 20 ต.ค. 2565 ]
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด (สองข้างทาง) หมู่ 1 [ 4 ต.ค. 2565 ]
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด (สองข้างทาง) หมู่ 1 [ 21 ก.ย. 2565 ]
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 9 [ 16 ก.ย. 2565 ]
32 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่9 [ 2 ก.ย. 2565 ]
33 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ก.ย. 2565 ]
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ค. 2565 ]
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ 10 [ 20 ก.ค. 2565 ]
36 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์(e-bidding) [ 18 พ.ย. 2563 ]
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 พ.ย. 2563 ]
38 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 4 ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]
39 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 3 ประจำเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]
40 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4