องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.chaophaka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานและติดตามผล(รอบ6เดือน)ประจำปี2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]
2 รายงานและติดตมผล(รอบ12เดือน)ประจำปี2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]
3 การติดตามแผนป้องกันทุจริต-รอบ-6-เดือน [ 24 พ.ค. 2562 ]
4 การรายงานและติดตามประเมินผล [ 24 พ.ค. 2562 ]
5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน-2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]
6 รายงานการติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 10 ต.ค. 2561 ]
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 10 ต.ค. 2561 ]
8 คำสั่งคณะทำงานแผนการทุจริต-2 [ 30 พ.ค. 2560 ]
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าปก [ 26 พ.ค. 2560 ]
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เนื้อหา [ 26 พ.ค. 2560 ]