องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 34]
 
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-10][ผู้อ่าน 36]
 
  การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการ Safety Frist ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหต...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำป...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 26]
 
  มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง และม...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 25]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริห...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 32]
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะเฉลิมพ...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 21]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14