องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]
2 ประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]
3 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ(no gift policy) [ 8 เม.ย. 2565 ]
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]
5 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา [ 1 เม.ย. 2565 ]
7 การประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]
8 เลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]
10 ประกาศ อบต.ช่อผกา เรื่อง ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการลดการใช้พลังงาน [ 27 ก.ย. 2564 ]
11 การประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]
12 การประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]
13 ประชาสัมพันธ์การประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]
14 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]
15 ประกาศ อบต.ช่อผกา เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]
16 ประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]
17 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]
18 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์่ร่วมด้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 22 ก.พ. 2564 ]
19 ประชุมสภาอบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]
20 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6