องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน...
   

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อบต.ช่อผกาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โค...

  พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
   

๙ มกราคม ๒๕๖๓ อบต.ช่อผกา จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้...

  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู...
    นายสำรวย  บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต....
  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...
    นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการลูกจ้าง อบต.ช่อผกา ร่วมในกิจกรร...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้