องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...
   

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภ...

  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา...

  การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565
   

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565

นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา ได้เล็กเห็นความส...

  โครงการ Safety Frist ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหต...
   

โครงการ Safety Frist ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

กองสวัสดิการสังคม อบต.ช่อผกา จัดโคร...

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
ออนไลน์           0000002    คน
วันนี้                   0000004    คน
สัปดาห์นี้           0000004    คน
เดือนนี้              0000261    คน
ปีนี้                       0002193    คน
ทั้งหมด             0002193    คน
เริ่มนับสถิติ 29 มีนาคม 2565
เริ่มใช่งาน 24 พฤศจิกายน 2555