องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
   

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่ว...

  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ63
   

๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ อบต.ช่อผกา ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และจิตอาสาชาวตำบลช่อผกา ร่วมกันปลูกป่าเ...

  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้
   

อบต.ช่อผกา ออกมอบถุงยังชีพ  ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุในเขตตำบลช่อผกา ที่ได้รับผลกระทบจาก...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้