องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การประชุมประจำเดือนเมษายน 2565
   

การประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 โดยนายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา ประธานในที่ประชุม พร้อมคณะผู้บร...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยที่1 ค...
   

7 มกราคม 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2565

โดย นายก...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก
   

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก

30 ธันวาคม 2564 นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอ...

  วันชาติ 2564
   

5 ธันวาคม 2564 นางสมปอง ภูอาจดั้น ปลัด ปบต.ช่อผกา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ช่อผกา พร้อมพนักงานส่วน...

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
ออนไลน์           0000002    คน
วันนี้                   0000020    คน
สัปดาห์นี้           0000034    คน
เดือนนี้              0000351    คน
ปีนี้                       0000872    คน
ทั้งหมด             0000872    คน
เริ่มใช่งาน 24 พฤศจิกายน 2555