องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด-19
   

อบต.ช่อผกา โดยนายสำรวย  บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร และนางสมปอง ภูอาจดั้น ปลัด ...

  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2564
   

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

อบต.ช่อผกา นำโดยนายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อม...

  โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2564
   

อบต.ช่อผกา ได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจร รับฟังความคิดเห็นและบริการประชาชนประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อรับความฟั...

  รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ ศูนย์กักกัน อบต.ช่อผกา
   

อบต.ช่อผกา รับมอบสิ่งของช่วยเหลือที่มีผู้นำมามอบช่วยเหลือไว้สำหรับใช้ในการกักกันตัวของผู้ที่เดินท...

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555