องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 

 


  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและ...
   

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Po...

  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
   

วันที่ 13-26 ธันวาคม 2565

อบต.ช่อผกา นำโดย นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา นำทีมคณะผู้บ...

  #วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯรัชกาลที่9 #วันชาติ #วัน...
   

#วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯรัชกาลที่9 #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวล...

  การแข่งขันกีฬา ช่อผกาเกมส์ครั้งที่ 21
   

21-25 พฤศจิกายน 2565

การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด

(ช่อ...

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

ออนไลน์           0000001    คน
วันนี้                   0000001    คน
สัปดาห์นี้           0000024    คน
เดือนนี้              0000060    คน
ปีนี้                       0000328    คน
ทั้งหมด             0002777    คน
เริ่มนับสถิติ 29 มีนาคม 2565
เริ่มใช่งาน 24 พฤศจิกายน 2555