องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 

 


  การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ...
   

16 พฤษภาคม 2566

นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา เป็นประธานการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง...

  โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
   

30 มีนาคม 2566 อบต.ช่อผกา โดยกองการศึกษา จัดโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 แก่...

  งานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชำนิจ ประจำปี ๒๕๖๖
   

อบต.ช่อผกา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดและการร่วมกิจกรรม "หนึ่งอำเภอหนึ่งงานประเพณี" ภายใต...

  ร่วมในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแ...
   

10 มีนาคม 2566 นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนัก...

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

ออนไลน์           0000001    คน
วันนี้                   0000004    คน
สัปดาห์นี้           0000011    คน
เดือนนี้              0000203    คน
ปีนี้                       0001222    คน
ทั้งหมด             0003671    คน
เริ่มนับสถิติ 29 มีนาคม 2565
เริ่มใช่งาน 24 พฤศจิกายน 2555