องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

คณะผู้บริหาร

นายสำรวย บ่อไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
นายชำนาญ  สุภาษิต
นายทองดี  ปะริโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
 
นายธรรธราธิป  จันทร์วิเชียร
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา