องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

คณะผู้บริหาร

นายสำรวย บ่อไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
โทร 08-54907788


นายชำนาญ  สุภาษิต นายทองดี  ปะริโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
โทร 08-50238844
โทร 06-41849262

นางสาวนัณพิพัทร  บ่อไทย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
โทร 09-86091208