องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]
2 จ้างเหมาในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 13 หมู่บ้าน ในโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ในโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]
4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน ในโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ในโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]
8 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]
14 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1280 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]
15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]
19 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]
20 จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]
 
หน้า 1|2