องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ค. 2565 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ 10 [ 20 ก.ค. 2565 ]
3 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขยายสระน้ำหนองสงโลง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]
4 จ้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สบ้านช่อผกา หมู่ที่ 7 เพื่อการเกษตร บริเวณที่นานางอ่อน ศรีเนาวรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]
5 จ้างโครงการขยายสระน้ำหนองสงโลง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายชัยสิทธิ์ ชื่นในจิต ถึงถนน คศล.ทางไปหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]
7 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่นานายสนอง สุภาษิต ถึงสระสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]
8 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.(รูปตัวยู)พร้อมฝาปิด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสงบ สิงห์ทอง ถึงที่สวนนายสมหมาย เยียวรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]
9 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.(รูปตัวยู)พร้อมฝาปิด บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ 11 จากบ้านนายคำพู มลไธสง ถึงบ้านนายเวิน พรมนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]
10 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ(เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2565 ]
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2565 ]
15 ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกระจายเสียง) หมายเลขทะเบียน ชก 464-56-0006 [ 4 ก.พ. 2565 ]
16 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5