องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

สมาชิกสภา อบต.
-รอบันทึกข้อมูล-
 
ประธานสภา ฯ อบต.ช่อผกา


-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-
รองประธานสภา ฯ อบต.ช่อผกา
เลขานุการสภา ฯ อบต.ช่อผกา
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
   
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
   
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13