องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2565(รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2565) [ 8 ก.พ. 2565 ]
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]
4 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม-2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) [ 24 พ.ค. 2562 ]
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 24 พ.ค. 2562 ]
7 โครงการ อบต.สัญจร รับฟังความคิดเห็นและบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]
8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ประจำปีงบประมาณ2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]
9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ประจำปีงบประมาณ2560 [ 10 ต.ค. 2561 ]
10 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 19 ก.ย. 2561 ]
11 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2561 ]
12 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1(ต.ค60-ธ.ค.60) [ 5 ม.ค. 2561 ]