องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]
2 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม-2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) [ 24 พ.ค. 2562 ]
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 24 พ.ค. 2562 ]
5 โครงการ อบต.สัญจร รับฟังความคิดเห็นและบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ประจำปีงบประมาณ2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ประจำปีงบประมาณ2560 [ 10 ต.ค. 2561 ]
8 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 19 ก.ย. 2561 ]
9 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2561 ]
10 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1(ต.ค60-ธ.ค.60) [ 5 ม.ค. 2561 ]