องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 2562 ครั้งที่ 1

    เอกสารประกอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา