องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติิงานการป้องกันการทุจริต

    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่อผกา