องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]
12 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]