องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]
2 แผ่นพับยาและสารเสพติดที่แพร่ในประเทศไทย [ 16 ก.ค. 2562 ]
3 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]
4 แผ่นพับยาและสารเสพติด [ 17 มิ.ย. 2562 ]
5 การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 21 ม.ค. 2562 ]
6 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 21 ม.ค. 2562 ]
7 รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]
8 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 15 มี.ค. 2561 ]
9 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]
10 การป้องกันอัคคีภัย [ 26 มิ.ย. 2560 ]
11 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 3 ก.พ. 2560 ]
12 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2560 ]
13 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]
14 ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]