องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 มี.ค. 2565 ]
2 คูมือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 30 มี.ค. 2565 ]
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 28 มี.ค. 2565 ]
4 คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 10 ต.ค. 2561 ]
5 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 8 พ.ค. 2560 ]
6 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 พ.ค. 2560 ]