องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 เม.ย. 2564 ]
4 รายงานผลการดำเนินงาน [ 30 เม.ย. 2564 ]
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 พ.ค. 2563 ]
6 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]
7 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]
8 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]
9 คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 27 พ.ค. 2563 ]
10 ประกาศการใช้ดุลยพินิจ [ 24 พ.ค. 2562 ]