องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์(e-bidding) [ 18 พ.ย. 2563 ]
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 พ.ย. 2563 ]
3 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 4 ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]
4 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 3 ประจำเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ค. 2563 ]
6 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 2 ประจำเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านช่อผกา ตำบลช่อผกา-บ้านโนนน้ำอ้อม ตำบลชำนิ(ช่วงบ้านช่อผกา หมู่ที่ 7) [ 13 มี.ค. 2563 ]
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบุ หมู่ที่ 9 จากถนนลาดยางถึงสี่แยกไปหนองม่วง [ 6 มี.ค. 2563 ]
9 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 1 ประจำเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]
10 ประกาศจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ [ 26 ก.ย. 2562 ]
11 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโคกเพชร-บ้านหนองเทาหมู่ที่๘ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 17 ธ.ค. 2561 ]
12 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อDLTV [ 4 ธ.ค. 2561 ]
13 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อDLTV [ 4 ธ.ค. 2561 ]
14 ประกาศจัดซื่อสื่อสารสนเทศDLTV [ 28 พ.ย. 2561 ]
15 ขอบเขตDLTVของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 28 พ.ย. 2561 ]
16 ประกาศจัดซื่อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2561 ]
17 การคำนวณราคากลางโครงการเฉพาะเจาะจง ม.1,2,10 [ 7 พ.ค. 2561 ]
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 7 พ.ค. 2561 ]
19 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ [ 28 มี.ค. 2561 ]
20 รายละเอียดโครงการและการคำนวณราคากลาง หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6