องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ 8 [ 19 ม.ค. 2566 ]
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ 10 [ 19 ม.ค. 2566 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน(กองช่าง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 [ 3 พ.ย. 2565 ]
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 [ 3 พ.ย. 2565 ]
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 [ 20 ต.ค. 2565 ]
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 [ 20 ต.ค. 2565 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด (สองข้างทาง) หมู่ 1 [ 4 ต.ค. 2565 ]
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด (สองข้างทาง) หมู่ 1 [ 21 ก.ย. 2565 ]
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 9 [ 16 ก.ย. 2565 ]
11 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่9 [ 2 ก.ย. 2565 ]
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ก.ย. 2565 ]
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ค. 2565 ]
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ 10 [ 20 ก.ค. 2565 ]
15 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์(e-bidding) [ 18 พ.ย. 2563 ]
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 พ.ย. 2563 ]
17 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 4 ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]
18 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 3 ประจำเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ค. 2563 ]
20 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รายไตรมาส 2 ประจำเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7