องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
กฏหมายอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2562 ]
2 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ [ 25 ต.ค. 2562 ]
3 รัฐธรรมนูญ2560 [ 18 ต.ค. 2562 ]
4 พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ [ 18 ต.ค. 2562 ]
5 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2562 ]
6 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2562 ]