องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ-รายจ่ายต.ค.63-มี.ค.64 [ 30 มิ.ย. 2564 ]
2 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย ต.ค.63-มี.ค.64 [ 30 เม.ย. 2564 ]
3 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย ต.ค.63-มี.ค.64 [ 30 เม.ย. 2564 ]
4 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.พ. 2564 ]
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]
6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]
8 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]