องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


๙ มกราคม ๒๕๖๓ อบต.ช่อผกา จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้กับประชาชนชาวตำบลช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

2020-03-13
2020-01-09
2019-10-23
2019-10-13
2019-09-13
2019-09-04
2019-08-12
2019-07-29
2019-07-26
2019-06-04