องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


มอบของช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่ได้รับการศึกษา


มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้พิการที่มีอายุ 2-25 ปี ที่ไม่ได้รับการศึกษา  โดยการมอบชุดสุขอนามัยและวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวเบื้องต้น

2021-07-23
2021-07-23
2021-07-19
2021-06-30
2021-03-31
2021-03-17
2021-02-04
2020-11-03
2020-10-28
2020-10-23