องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการถักเปลนอน


๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา  ร่วมกับ กองสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการถักเปลนอนให้กับประชาชนในเขตตำบลช่อผกา  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการเรียนรู้ในวิชาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้

2021-07-23
2021-07-23
2021-07-19
2021-06-30
2021-03-31
2021-03-17
2021-02-04
2020-11-03
2020-10-28
2020-10-23