องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน


อบต.ช่อผกา ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และรับฟังความคิดเห็นและบริการประชาชนประจำปี พ.ศ.2564

2021-07-23
2021-07-23
2021-07-19
2021-06-30
2021-03-31
2021-03-17
2021-02-04
2020-11-03
2020-10-28
2020-10-23