องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน


อบต.ช่อผกา ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และรับฟังความคิดเห็นและบริการประชาชนประจำปี พ.ศ.2564

2022-04-21
2022-01-10
2021-12-30
2021-12-05
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-10
2021-10-23
2021-09-29
2021-09-15