องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


ศูนย์กักกันตัว โควิด-19 อบต.ช่อผกา


อบต.ช่อผกา จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันสังเกตุอาการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วัดโคกเพชร หมู่1 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

 

2021-09-29
2021-09-15
2021-08-26
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-19
2021-06-30
2021-03-31
2021-03-17
2021-02-04