องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ ศูนย์กักกัน อบต.ช่อผกา


อบต.ช่อผกา รับมอบสิ่งของช่วยเหลือที่มีผู้นำมามอบช่วยเหลือไว้สำหรับใช้ในการกักกันตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ณ ศูนย์กักกันตัว อบต.ช่อผกา ณ วัดโคกเพชร หมู่1 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

2021-09-29
2021-09-15
2021-08-26
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-19
2021-06-30
2021-03-31
2021-03-17
2021-02-04