องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก

30 ธันวาคม 2564 นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอชำนิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ครั้งแรก โดยเป็นการกำหนดให้สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา ได้มาประชุมครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

2022-04-21
2022-01-10
2021-12-30
2021-12-05
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-10
2021-10-23
2021-09-29
2021-09-15