องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


การประชุมประจำเดือนเมษายน 2565


การประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 โดยนายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา ประธานในที่ประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการลูกจ้า อบต.ช่อผกา ร่วมในการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผา

2022-04-21
2022-01-10
2021-12-30
2021-12-05
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-10
2021-10-23
2021-09-29
2021-09-15