องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก


โครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก

10 สิงหาคม 2565 อบต.ช่อผกา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก ให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชนในเขตตำบลช่อผกา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา เป็นประธานในพิธี โดยมี น.ส.สิริพร พัชนี ครูชำนาญการพิเศษ และน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากรและเป็นทีมผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้....

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผลักดันให้เยาวชนและชุมชนคนยุคปัจจุบันได้เรียนรู้สูตรน้ำพริกที่หลากหลายและเรียนรู้การปรุงน้ำพริกกินเอง ตลอดจนนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไป และยังเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไปด้วย

2023-01-16
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-28
2022-10-28
2022-10-13
2022-10-10
2022-09-20
2022-09-09
2022-08-30