องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย


โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย

11 สิงหาคม 2565 อบต.ช่อผกา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย ให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชนตำบลช่อผกา โดยมี น.ส.สิริพร พัชนี ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร และน้องๆจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อให้กลุ่มสตรีและเยาวชนในตำบลช่อผกาได้มีทักษะ เทคนิค วิธีการในการทำขนมไทยและมีแนวทางการสร้างอาชีพเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป

2023-01-16
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-28
2022-10-28
2022-10-13
2022-10-10
2022-09-20
2022-09-09
2022-08-30