องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


โครงการ Safety Frist ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ


โครงการ Safety Frist ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

กองสวัสดิการสังคม อบต.ช่อผกา จัดโครงการ Safety Frist ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ ให้กับสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนตำบลช่อผกา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยมีนายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านช่อผกา ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลช่อผกา และเพื่อปลูกฝังให้มีความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนต่อการใช้รถ ใช้ถนน เคารพกฎจราจรอย่างถูกต้อง

2023-01-16
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-28
2022-10-28
2022-10-13
2022-10-10
2022-09-20
2022-09-09
2022-08-30