องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่


นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนนายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ จำนวน 10 ชุด แก่ผู้ดูแลคนพิการที่ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลช่อผกา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

2023-01-16
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-28
2022-10-28
2022-10-13
2022-10-10
2022-09-20
2022-09-09
2022-08-30