องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ช่อผกา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมแจกกระสอบทรายเพื่อใช้ทำแนวกั้นน้ำที่จะไหลทะลักเข้าท่วมยังบ้านเรือนของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้น พร้อมพูดคุยให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตตำบลช่อผกาในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป...

2023-01-16
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-28
2022-10-28
2022-10-13
2022-10-10
2022-09-20
2022-09-09
2022-08-30