องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันที่ 13-26 ธันวาคม 2565

อบต.ช่อผกา นำโดย นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ช่อผกา ดำเนินการเชิงรุุกและใช้กลยุทธ์ "เคาะประตูบ้าน (Khock Door Maketing) ไปยังทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลช่อผกา ในพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน...

เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะของครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลเสียต่อโลก

2023-01-16
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-28
2022-10-28
2022-10-13
2022-10-10
2022-09-20
2022-09-09
2022-08-30