องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสำรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา นำบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ไม่ทน ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

2023-01-16
2022-12-26
2022-12-05
2022-11-28
2022-10-28
2022-10-13
2022-10-10
2022-09-20
2022-09-09
2022-08-30